Handelsbetingelser

Generelle oplysninger 

Güde Skandinavia, en del af BB&A Aps
Nemovej 12, 2680 Solrød
Mail salg@guede.dk
Tlf: 60662220

CVR. Nr.: 32320090

 Handelsbetingelser

1. Køb hos Güde Skandinavia
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Güde Skandinavia, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Güde Skandinavia.

2. Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. 
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksl. ikke brofaste øér, Færøerne og Grønland. 
Der tages forbehold for: 
Valutaændringer force majeure leveringssvigt afgiftsændringer udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generalt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. 
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. Levering
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Güde Skandinavia´s leverandører.
Levering af varer forekommer både fra Dansk og Tysk lager.

5. Afbestillinger
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling skal det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". til salg@guede.dk 
Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 11:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. Betaling
De mulige betalingsmåder er: 
Dankort / Visa 
Kontant ved afhentning

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

7. Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Güde Skandinavia. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen. 
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. 
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, transportskader eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. 
Güde Skandinavia kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

8. Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Güde Skandinavia inden rimelig tid efter varens modtagelse. 
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. 
Güde Skandinavia kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Güde Skandinavia opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Güde Skandinavia måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. 
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Güde Skandinavia’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. 
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Güde Skandinavia.

9. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
Ved tilbage sendelse af defekte eller forkerte varer til Güde Skandinavia, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. 
Testgebyret er DKK 250 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. 
Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Güde Skandinavia ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter. 
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

10. Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til Güde Skandinavia skal være forsvarligt indpakket. 
Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. 
Güde Skandinavia anbefaler, at varen returneres via egnet transportfirma eller fragtmand, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i transportørens system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Güde Skandinavia. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. Fortrydelsesret:

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du; 
a) har modtaget din vare 
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis 
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. 
Meddelelsen skal gives ved mail til salg@guede.dk 
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Returnering Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. 
Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
 
Varens stand, når du sender den retur 
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. 
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Güde Skandinavia, Nemovej 12, 2680 Solrød

12. Er de i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Güde Skandinavia, at De retter henvendelse til salg@guede.dk.

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode Güde Skandinavia forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

betaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

7. Reklamationsret:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Güde Skandinavia.Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
Güde Skandinavia kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

8. Anvendelse af reklamationsretten:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Güde Skandinavia inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.
Güde Skandinavia kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Güde Skandinavia opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Güde Skandinavia måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Güde Skandinavia’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Güde Skandinavia.

9. Fortrydelsesret
Du har ifølge Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret på varer købt på internettet. Du kan fortryde købet ved at annullere ordren, efter du har fået ordrebekræftelsen, men inden vi har afsendt varen.
Er varen afsendt kan du nægte modtagelsen af varen, eller du kan modtage varen og selv sørge for, at varen sendes tilbage. Ved fortrydelse skal kopi af ordrebekræftelse eller bekræftelsesmail altid følge varen, så vi kan se hvor den kommer fra, når vi modtager varen retur.
Du skal selv betale fragten for returnering.
Når vi har modtaget varen retur, vil vi tilbagebetale dig beløbet for varen, incl. de forsendelsesomkostninger der har været, hvis du har nægtet at modtage varen. Tilbagebetalingen vil foregå via bankoverførsel, og derfor skal du medsende dine bankoplysninger.
Det er en betingelse for at du kan fortryde, at varen tilbagesendes i væsentlig samme stand og mængde, som den var, da du modtog den. Det betyder at varerne skal returneres i original uskadt emballage, lukkede småtingsposer må ikke være åbnet, forsegling på hardwareemballage må ikke være brudt, plombering og plastfolie på computerspil, film og bøger må ikke være brudt.
De ovenfor nævnte forbehold repræsenterer typisk en værdi, og varen kan ikke anses for at være returneret i væsentligt samme stand og mængde, hvis disse forbehold ikke er overholdt, da det betyder at gensalgsværdien vil være reduceret. Det vil kunne betyde, at du ikke vil kunne fortryde dit køb. Du må gerne prøve varen, så længe du kan returnere den i samme stand, og det er klart, at afprøvningen ikke forringer varens salgsværdi.
Du skal selvfølgelig altid sørge for at emballere varen forsvarligt, inden du sender den retur.

10. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl:
Ved tilbage sendelse af defekte eller forkerte varer til Güde Skandinavia, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er DKK 250 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.
Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Güde Skandinavia ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. Forsvarlig returnering:
Alle produkter, der returneres til Güde Skandinavia skal være forsvarligt indpakket.
Ved bærbar, printere m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.
Güde Skandinavia anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Güde Skandinavia. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. Er de i tvivl:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Güde Skandinavia, at De retter salg@guede.dk eller på telefon 60662220.

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode Güde Skandinavia forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

Fortsæt